ด่านอุปสรรคในการแข่งขัน

ด่านอุปสรรคในการแข่งขัน

Spartan Race เป็นการแข่งขันที่จะท้าทายความสามารถคุณ ไม่ว่าคุณจะเคยเข้าร่วมการแข่งขันมากี่ครั้งแล้วก็ตาม เครื่องกีดขวางของเราก็ยังคงเป็นประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมรายการจะจำไปตลอดทุกการแข่งขัน เช่นการปีนเชือก ถ้าร่างกายท่อนบนไม่แข็งแกร่งจริงๆ หรือไม่รู้วิธีพันขาเพื่อเหยียบเชือกขึ้นไปละก็ คุณจะถูกลงโทษด้วยการ burpee 30 ครั้ง เครื่องกีดขวางอีกประเภทที่นักแข่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบคือ การพุ่งหอก กี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่คุณเห็นนักแข่งพบกับความล้มเหลว ในขณะที่หลายคนก็ผ่านมาได้อย่างสบายๆ

คุณจะต้องเผชิญกับด่านอุปสรรคมากมายก่อนที่จะผ่านเข้าสู้เส้นชัย และนี่คือบางส่วนของด่านอุปสรรคเอกลักษณ์ของสปาร์ตันที่คุณจะต้องเผชิญ เพื่อให้คุณได้เตรียมพร้อมก่อนที่จะลงแข่งขัน

กฎกติกาและคำสั่งมาตรฐานของเครื่องกีดขวางที่ระบุไว้

คำสั่งด้วยวาจา

คำสั่งที่ถูกอธิบายในช่วงสรุปก่อนเริ่มการแข่งขันโดยผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน หรืออธิบายในบริเวณที่เครื่องกีดขวางชนิดนั้นๆตั้งอยู่ หรือเขียนไว้เฉพาะสำหรับการแข่งขันนั้นๆ ให้ถือว่าสำคัญกว่ากฎข้อบังคับด้านล่างนี้ เครื่องกีดขวางบางชนิดในรายการแข่งขันที่ระบุไว้อาจถูกปรับแต่งเพื่อให้ท้าท้ายมากขึ้นหรือเพื่อความเหมาะสมบางประการ เครื่องกีดขวางใดที่มีคำสั่งนั้นอยู่ต้องได้รับการปฏิบัติตามเสมอ มันเป็นเรื่องปกติที่การเปลี่ยนแปลงคำสั่งจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย หรือเหตุจากการจัดการและเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้น

โโซน Burpee

เครื่องกีดขวางบางอย่างจะมีพื้นที่ลงโทษของ Burpee อยู่ ผู้ร่วมแข่งขันที่ถูกลงโทษให้ทำ burpee ต้องทำภายในพื้นที่ที่ถูกกำหนดไว้ การทำ burpee จะถูกสังเกตการณ์โดยเจ้าหน้าที่ประจำสนามและหรือกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว เจ้าหน้าที่จะดูภาพที่ได้ถูกบันทึกไว้เพื่อให้มั่นใจว่า นักกีฬาได้ทำ burpee ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน พื้นที่สำหรับ burpee นี้มีจุดประสงค์ให้การแข่งขันเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย การทำ burpee ในเส้นทางที่นักแข่งอื่นๆกำลังทำการแข่งขันอยู่ ถือว่าเป็นการกีดขวางและจะผิดกฎในข้อ “การไม่มีน้ำใจนักกีฬา (unsportsmanlike conduct)”

การทบทวนโดยกล้องบันทึกภาพ

การทบทวนโดยกล้องบันทึกภาพ สามารถเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันได้ ผลการแข่งขันจะยังไม่สิ้นสุด จนกว่าการทบทวนภาพจะแล้วเสร็จและเจ้าหน้าที่สนามได้รับรองผลการแข่งขันพร้อมทั้งประเมินการลงโทษต่างๆเรียบร้อยแล้ว

คำนิยามของ Spartan Burpee 

การ burpee แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือช่วงล่าง ร่างกายและขาทั้งสองต้องเหยียดตรงและขนานกับพื้น ด้วยการวิดพื้น (push-up) โดยให้หน้าอกแตะพื้น อีกส่วนคือช่วงบนของการ burpee ร่างกายและขาทั้งสองต้องเหยียดตรงและตั้งฉากกับพื้น โดยมือทั้งสองข้างต้องอยู่เหนือหูและกระโดดโดยเท้าไม่แตะพื้น

!<-- secondaryContent --> !