Spear Throw

Spear Throw

คำอธิบาย

ปลดปล่อยความเป็นสปาร์ตันของคุณออกมาสำหรับด่านอุปสรรคของเรา​ จับหอกขึ้นมา​และปามันออกไปด้วยกำลังแขนที่มี

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าแข่งขัน:


  • ปาหอกออกไปให้เข้าเป้า(ไม้หรือฟาง) 
  • หอก​ที่ปาออกไป​ห้ามโดนพื้น

คุณสมบัติที่จะทำให้คุณไม่ผ่านการฝ่าอุปสรรค


  • หอกที่ปาออกไปไม่ปักไปที่เป้าหรือไม่เข้าเป้า

บทลงโทษ:


  • เบอร์พี 30 ครั้ง