Fire Jump

Fire Jump

คำอธิบาย

ด่านอุปสรรคด่านสุดท้าย​ก่อนที่จะเข้าสู่เส้นชัย กระโดดข้ามกองไฟไปรับเหรียญรางวัล​ นี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มีรูปสวยๆอีกด้วย

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าแข่งขัน:


  • กระโดดข้ามกองไฟ

คุณสมบัติที่จะทำให้คุณไม่ผ่านการฝ่าอุปสรรค


  • ไม่กล้าหรือไม่สามารถข้ามกองไฟไปได้

บทลงโทษ


  • เบอร์พี 30 ครั้ง