Rope Climb

Rope Climb

คำอธิบาย:

หากคุณเคยปีนเชือกมาก่อน​ มาลองปีนเชือกที่สูง 16 ฟุต​ เต็มไปด้วยโคลน​ เหงื่อ​ น้ำและเลือดชาวสปาร์ตัน​ เราขอแนะนำให้คุณ​ใช้เท้าเกี่ยวเชือกไว้เพื่อการทรงตัวที่ดีเพื่อไปยังจุดสูงสุดของเชือก​ หากคุณกลัวความสูง​เราขอแนะนำว่าอย่ามองลงข้างล่าง

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าแข่งขัน


  • ปีน​เชือก​ขึ้น​ไป
  • สั่นกระดิ่ง​

คุณสมบัติที่จะทำให้คุณไม่ผ่านการฝ่าอุปสรรค:


  • ไม่​สามารถ​ปีน​เชือก​ขึ้น​ไป​ได้
  • ไม่​สามารถ​สั่นกระดิ่งได้
  • ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ

บทลงโทษ:


  • เบอร์พี 30 ครั้ง