Over Under Through

Over Under Through

คำอธิบาย :

เป็นด่านอุปสรรคในช่วงเริ่มต้นของการแข่งขัน O.U.T. (Over Under Through) เป็นด่านอุปสรรคที่ต้องใช้ทักษะการเคลื่อนไหวตลอดการแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องฝ่าด่านอุปสรรคด้วยการกระโดด คลาน และการมุดไปอย่างรวดเร็ว เพราะเหล่าผู้ร่วมเข้าแข่งขันกำลังตามคุณมา

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าแข่งขัน:


  • กระโดดข้ามกำแพงแรก
  • มุดผ่านกำแพงที่สอง
  • กระโจนผ่านช่องกำแพงที่สาม

คุณสมบัติที่จะทำให้คุณไม่ผ่านการฝ่าอุปสรรค:


  • ไม่สามารถกระโดดข้ามหรือมุดผ่านกำแพงได้

บทลงโทษ:


  • เบอร์พี 30 ครั้ง