Wall Jump

Wall Jump

คำอธิบาย:

เราขอแนะนำการเริ่มต้นของการแข่งขัน การกระโดดข้ามกำแพงที่ต้องใช้กล้ามเนื้อหลังและไตรเซปที่แข็งแรง บวกกับการดันตัวขึ้นที่เหมาะสม เพื่อการลงสู่พื้นที่ดี

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าแข่งขัน:


  • ปีนข้ามกำแพงสูง.

คุณสมบัติที่จะทำให้คุณไม่ผ่านการฝ่าอุปสรรค:


  • ใช้ตัวช่วยในการข้ามกำแพง
  • ผู้เข้าแข่งขันชายใช้แท่นเหยียบเป็นตัวช่วยในการข้ามกำแพง
  • ผู้เข้าแข่งขัน Elite ช่วยเหลือกัน

บทลงโทษ:


  • เบอร์พี 30 ครั้ง