Hercules Hoist

Hercules Hoist

คำอธิบาย:

ทิ้งตัวของคุณลงมา แล้วใช้แรงกำลัง อันทรงพลังของคุณจับเชือกไว้ให้ดี​แล้ว​เริ่มดึงมันขึ้นไป​ เมื่อตัวถ่วงน้ำหนักไปถึงข้างบนสุด​ คุณต้องค่อยๆปล่อยให้มันลงมาช้าๆ​ ถ้าหากตัวถ่วงน้ำหนักลงมากระแทกกับพื้น​ คุณจะต้องทำเบอร์พี (burpee) 30 ครั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าแข่งขัน


  • ดึงเชือกลงมาเพมาเพื่อยกตัวถ่วงน้ำหนักขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุด
  • ค่อยๆปล่อยเชือกเพื่อให้ตัวถ่วงน้ำหนักลงมาช้าๆโดยไม่ให้ปล่อยเชือกจนกว่าตัวถ่วงน้ำหนักจะถึงพื้น

คุณสมบัติที่จะทำให้คุณไม่ผ่านการฝ่าอุปสรรค


  • ไม่สามารถ​ยกน้ำหนักขึ้นได้
  • ทำตัวถ่วงน้ำหนักตกลงพื้น
  • ผู้เข้าแข่งขันประเภท Elite ช่วยเหลือกัน

บทลงโทษ:


  • เบอร์พี 30 ครั้ง